Biblia, heretycy, ortodoksi

15 lutego 2015 r. godz. 19:00. Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do premiery „Męczenników” Mariusa von Mayenburga w reż. Grzegorza Jarzyny.

Pod koniec XIX wieku w konserwatywnych środowiskach protestanckich w Stanach Zjednoczonych zrodził się szczególny rodzaj interpretacji Biblii, zwany biblijnym fundamentalizmem. Polegał on na dosłownym rozumieniu Starego i Nowego Testamentu jako źródła całkowitej i nieomylnej wiedzy o świecie w oderwaniu od historycznego i kulturowego kontekstu biblijnych tekstów.

Continue reading