W inscenizacji Grzegorza Jarzyny główny akcent zostanie położony na psychologiczne podłoże dramatu. Zasadniczą zmianą w stosunku do oryginalnego tekstu będzie zastąpienie głównego bohatera dziewczyną, którą zagra młoda aktorka Justyna Wasilewska. 

WIĘCEJ>