„Dlaczego nie umiemy rozmawiać ze sobą tak jak dawniej” – cykl spotkań wokół dramatu „Męczennicy”

„Dlaczego nie umiemy rozmawiać ze sobą tak jak dawniej” – cykl spotkań wokół dramatu „Męczennicy” Mariusa von Mayenburga i premiery spektaklu w reżyserii Grzegorza Jarzyny

3 marca 2015 r., godz. 16:30
„Ewolucja mnie nie przekonuje, ponieważ Bóg stworzył świat w 7 dni”
Czy na gruncie teorii ewolucji możemy rozmawiać o boskim stwarzaniu świata? W dramacie „Męczennicy” skonfrontowane zostają dwie postawy reprezentujące różne porządki: naukowy i religijny. Jak nauczać młodzież podstawowych teorii o powstaniu świata w zgodzie z zasadami religii, w której jest wychowywana?
Dołącz do wydarzenia>

Spotkanie poprowadzi dr Marta Wrzosek – doktor nauk biologicznych, wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat prowadzi działalność popularyzatorską z zakresu biologii: wykłady, wystawy, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, liczne artykuły i in. Jest autorką książki „ABC ewolucji”. Prezes Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

10 marca 2015 r., godz. 16:30
„Lekcje pływania ranią moje uczucia religijne”
Bunt i przekraczanie granic wolności w szkole to problem poruszany w dramacie „Męczennicy”. Na ile dziecko może formułować autonomiczne osądy, manifestować swoją osobowość, decydować o normach i granicach, własnych poglądach i ocenach? Na co szkoła może pozwolić? Rodzic czy szkoła – kto jest odpowiedzialny za wychowanie?
Dołącz do wydarzenia>

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele dyrekcji warszawskich szkół ponadpodstawowych.

17 marca 2015 r., godz. 16:30
„Ja nie żyję dla wiary, ja dla niej umrę”
Co to jest religijny fundamentalizm? Czy można porównywać dzisiejszych zamachowców do niegdysiejszych męczenników? Kto i co kształtuje moralność młodzieży? W dramacie „Męczennicy” młody człowiek traktuje religię jako miecz w walce z upadkiem moralności. Jak dorośli powinni ustosunkować się do kształtującej się wrażliwości religijnej nastolatków?
Dołącz do wydarzenia>

Spotkanie poprowadzi o. Marek Kudach SP – ojciec z Zakonu Pijarów, wychowawca klasy gimnazjalnej i katecheta w Kolegium Pijarskim w Warszawie, w zarządzie Stowarzyszenia Parafiada.

31 marca 2015 r., godz. 16:30
„Dlaczego nie umiemy rozmawiać ze sobą tak jak dawniej”
Czy dorośli potrafią rozmawiać z młodzieżą? Czy ich postawa jest otwarta i tolerancyjna? Trudna inicjacja w dorosłość potęguje konflikty w relacji rodzic – dziecko. Główna postać dramatu „Męczennicy” za pośrednictwem cytatów z Biblii mówi o swoich potrzebach. Czy jest wysłuchana? Jak prowadzić z młodzieżą rozmowy na temat ciała i dojrzewania?
Dołącz do wydarzenia>

Spotkanie poprowadzi Aleksandra Olszańska – psycholog i trener. Doktorantka na Wydziale Psychologii UW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjnej Edukacji „Ineida”, przedstawicielka AERO (Alternative Education Resource Organization) w Polsce.

Miejsce: scena warsztatowa TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8

Wstęp wolny, po wcześniejszej rezerwacji miejsc pod adresem [email protected]
W tytule maila prosimy wpisywać temat i datę spotkania.