Aleksandra Konieczna

W 1988 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Grzegorz Jarzyna powierzył aktorce rolę Lady Makbet w kontrowersyjnym widowisku 2007: Macbeth przygotowanym na podstawie Makbeta Szekspira (2005). W TR Warszawa aktorka wystąpiła również w przedstawieniu Artura Urbańskiego, Obróbce Martina Crimpa (2002). Wyraziście, na granicy przerysowania zagrała Jennifer – wyjałowioną umysłowo i emocjonalnie agentkę firmy reklamowej. Konieczna nadal współpracuje z warszawską sceną. Ostatnio na deskach TR zagrała w spektaklu René Pollescha Ragazzo dell’Europa opowiadającym o sytuacji aktora (2007). W TR Warszawa zadebiutowała też jako reżyser. Pokazała Tlen Iwana Wyrypajewa (2004). Sztuka trafiła na scenę jako wynik prowadzonych przez aktorkę warsztatów z uczestnikami projektu Teren Warszawa. Praca przede wszystkim z młodymi adeptami aktorstwa przyniosła wspaniałe rezultaty, wykonawcy zagrali brawurowo i bardzo prawdziwie. Konieczna wyreżyserowała później także inne współczesne, tym razem polskie, dramaty – Helenę S. Moniki Powalisz (TR Warszawa, 2006) i Imieniny Marka Modzelewskiego (Teatr Narodowy, 2006).